Monday, July 31, 2023

Dịch vụ đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh)

Trong quá trình hoạt động Doanh nghiệp tất yếu sẽ có những thay đổi về vốn, địa chỉ trụ sở chính , người đại diện theo pháp luật, hay thành viên góp vốn... Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo hoặc đăng ký những thay đổi trên cho Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, cụ thể các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Phải cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thay đổi thông tin trong các trường hợp sau thì phải Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp 2: Không phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Ngành, nghề kinh doanh;

2. Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

3. Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

4. Thông báo tạm ngừng, giải thể và các thủ tục khác.

Báo giá dịch vụ tại Dịch vụ công Đức Tâm.

Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ:

Số hotline: 0914468282

Email: thanhlapdoanhnghiep2023@gmail.com


Tags :

bm

Dịch vụ công Đức Tâm

Administrator

Xin chào! Mình luôn trực tuyến, rất vui được phục vụ bạn!

  • Dịch vụ công Đức Tâm
  • October 04
  • Phủ Lý, Hà Nam
  • pycckuu410@gmail.com
  • 0914 46 82 82